انجام پروژه های آماری
در این جا می توانید پروژه آماری خود را سفارش دهید؛ پروژه شما می تواند هر نوع کاری در ارتباط با امار باشد:فصل4 پایان نامه، تحلیل آماری، پرسشنامه، ترجمه، تدریس و ... که بر حسب موردبا استفاده از SPSS، Minitab، Excel، sas، LISREL، S-PLUS و ...

لطفا توضیحات کامل مربوطه را وارد نمایید؛ قیمت براساس کار مورد نظر مشخص شده و به شما اعلام می شود.

پس از ارسال درخواست، به طور میانگین تا 3 ساعت بعد پاسخ اولیه برای شما ارسال می شود.

برای ارتباط لطفا شماره تماس و ایمیل را وارد نمائید:

نام: *
ایمیل: *
شماره تماس(اجباری): *
توضیحات:
کد امنيتی :